Tổng hợp các video hướng dẫn phần mềm nghiệm thu xây dựng 360

TỔNG HỢP TẤT CẢ CÁC VI DEO HƯỚNG DẪN PHẦN MỀM NGHIỆM THU XÂY DỰNG 360

 

Đăng ký trang để theo dõi các video mới: https://www.youtube.com/phanmemnghiemthuxaydung

– Trọn bộ hồ sơ quản lý chất lượng, Mẫu 1 bộ hồ sơ xuất đầy đủ cả biên bản nghiệm thu, nhật ký, fiel thanh toán 1 giai đoạn:

=> TẢI VỀ FILE HỒ SƠ ĐẦY ĐỦ miễn phí

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM

NGHIỆM THU, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG 360

 1. NỘI DUNG CHÍNH
 • Tải file hướng dẫn bản word đầy đủ: TẢI VỀ
 1. Màn mình chính để làm việc (Thiết lập dữ liệu)
 • Tìm kiếm mã hiệu công tác, nhập ngày bắt đầu và kết thúc thi công, tách gộp khối lượng nghiệm thu, tiêu chuẩn thêm bớt tiêu chuẩn nếu cần, giới thiệu các bảng kích thước hình học, bê tông, ván khuôn, đào đắp, thép, cấu kiện, vật liệu đầu vào, vật liệu tần suất hiện trường, chi tiết nghiệm thu (Checklist), tùy chỉnh số liệu chi tiết nhân công máy… cho nhật ký.

https://youtu.be/82L4OMCUYD4

 1. Hướng dẫn xuất số liệu thanh toán, bù giá, vật liệu, tạm ứng bóc khối lượng (Bảng thanh toán)
 • Bảng tính giai đoạn, thực hiện đo bóc lại khối lượng thực hiện, số liệu tạm ứng, thanh toán tạm ứng, bù giá, tổng hợp vật liệu, nhân công, máy theo giai đoạn, tổng hợp giá trị chi tiết thanh toán giai đoạn và giá trị cuối cùng còn lại để quyết toán.
 • Thể hiện chi tiết các bảng xuất ra để chỉnh sửa, thêm bớt … trước khi xuất.

https://youtu.be/FwGkY9RsBN0

 1. Màn hình thể hiện vật liệu nghiệm thu (Nghiệm thu vật liệu)
 • Thể hiện chi tiết vật liệu lấy mẫu theo tần suất, vật liệu đầu vào và các ghi chú liên quan.

https://youtu.be/-HNCI9WvPH4

 1. Màn hình xem trước bảng tiến độ trước khi xuất (Tiến độ)
 • Thể hiện chi tiết tiến độ để lựa chọn chế độ trước khi xuất. Người dùng có thể sử dụng bảng tiến độ này cho lập hồ sơ dự thầu, báo báo và mục đích chính là để bạn kiểm tra được sự phù hợp của trình tự nghiệm thu vì nó xuất được theo dự án hoặc theo giai đoạn

https://youtu.be/8W7h7S8fUp4

 1. Màn hình thể hiện thông tin công trình (Thông tin công trình)
 • Nhập thông tin đầu vào các thành phần cho công trình, dự án.

https://youtu.be/aikd0YrebHs

 1. Màn hình đọc file excel (Nhập excel)
 • Sử dụng đọc các loại file excel từ phần mềm khác xuất ra hoặc làm thủ công. Khi đọc vào thì người dùng cần chú ý nếu phần mềm không tự nhận diện tên cột thì đó là 1 fiel thủ công hoặc file không thông dụng và lấy từ list xuất từ NTXD360

https://youtu.be/LUyxHvg5_ug

 1. Màn hình xuất số liệu biên bản nghiệm thu (Xuất biên bản – word)
 • Tổng hợp các chế độ xuất biên bản, nhật ký, vật liệu, giai đoạn, đo bóc khối lượng

https://youtu.be/ON92Y-GgziU

 1. Hướng dẫn xuất list nghiệm thu (Xuất biên bản – word)
 • List nghiệm thu phục vụ cho công tác kiểm tra số liệu nghiệm thu

https://youtu.be/PspeyxRz6Ws

 1. Chỉnh sửa biểu mẫu nghiệm thu, nhật ký, kích thước hình học
 • Cho phép xuất tất cả các loại biên bản, nhật ký … để sửa theo mẫu CĐT.

https://youtu.be/ON92Y-GgziU

 1. Chèn logo vào biên bản nghiệm thu
 • Cho phép chèn và quản lý logo cố định và linh động

https://youtu.be/KUSxlb20Y_E

 1. Xuất số liệu phụ lục khối lượng nghiệm thu theo biên bản nghiệm thu theo quy định hiện hành

https://youtu.be/yAXOiOoS1QQ

 1. CÁC BẢNG CHI TIẾT LIÊN QUAN
 1. Thêm bớt, chỉnh sử tiêu chuẩn nghiệm thu

https://youtu.be/PPp-pWUgO0k

 1. Tách khối lượng thanh toán, gộp nhiều công tác nghiệm thu

https://youtu.be/xsCtXtKTmnw

 1. Thêm bớt chi tiết vào list kiểm tra của biên bản nghiệm thu

https://youtu.be/fObQ3dFs3_g

 1. Thêm chi tiết kích thước và hình minh họa vào biên bản ván khuôn

https://youtu.be/YSFSsItPFwc

 1. Thêm chi tiết kích thước và hình minh họa vào biên bản cốt thép

https://youtu.be/h6lMmLjbqhM

 1. Thêm chi tiết kích thước và hình minh họa vào biên bản cao độ đào, đắp

https://youtu.be/iQXnfU84lCo

 1. Thêm chi tiết kích thước và hình minh họa vào biên bản cấu kiện

https://youtu.be/-2prrMMEVmI

 1. Nhập số liệu cho các bảng liên quan công tác bê tông

https://youtu.be/EnFmf4J0XxI

 1. Nhập số liệu nghiệm thu vật liệu tầng xuất hiện trường và tầng xuất đầu vào

https://youtu.be/kCJiZcOK-Ko

 1. Tìm kiếm công tác và nhập thời gian nghiệm thu

https://youtu.be/cEe7sUP8CtA

 1. Điều chỉnh số liệu nghiệm thu R3, R7 cho phần mềm

https://youtu.be/ekQ6n1at1zw

 1. Lưu công tác người dùng và vận dụng

https://youtu.be/wSXw3GbQSq4

 1. Hướng dẫn nhập khối lượng thực tế và đo bóc lại khối lượng

https://youtu.be/21KwXs0i0Ds

 1. CÁC VI DEO BỔ XUNG MỞ RỘNG
 1. Hướng dẫn sắp xếp lại tình tự đầu việc công tác trước khi nghiệm thu

https://youtu.be/1QIHY6VGRec

 1. Hướng dẫn tìm kiếm mã hiệu định mức khi dự thầu không có mã hiệu sẵn

https://youtu.be/RCfdN3gyTbE

 1. Hướng dẫn tách mã hiệu công tác gộp của hồ sơ thầu để nghiệm thu

https://youtu.be/gf69lqYmsIY

CÁC VIDEO CÔNG TRÌNH VÍ DỤ

 1. Công trình mẫu đơn giản, đầy đủ có cả file ví dụ

https://youtu.be/6-5rVk57oOM

————————————-

Tải phần mềm:https://nghiemthuxaydung.com/dat-hang_c

=> Chi tiết bài viết hướng dẫn: https://nghiemthuxaydung.com/bai-viet-huong-dan-15_c

=> Chi tiết video hướng dẫn: https://nghiemthuxaydung.com/video-huong-dan-15_c

= > Tải file bản in bảng word: TẢI VỀ

Mọi nội dung cần hướng dẫn, hỗ trợ vui lòng liên hệ

– Bộ phận hỗ trợ khách hàng (Zalo) 0787 64 65 68

– Email: Nghiemthuxaydung.qlcl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *