Tag Archives: nxd360.com

Tổ chức tập huấn tại các trường đại học trong cả nước

Phần mềm Dự tóan F1 tổ chức hội thảo cho sinh viên đại học Công Nghệ Đồng Nai 2018 Hội thảo phần mềm Dự toán f1 tại đại học Công Nghệ Đồng Nai Theo thông báo số 10/KH-KCN và được  sự phê duyệt của Hiệu trưởng nhà trường, Khoa Công nghệ đã triển khai tổ chức hội thảo với […]

Tập huấn phần mềm tại các địa phương

Tập huấn dự toán cho các địa phương cách lập dự toán, thẩm tra dự toán và kiểm soát chi phí đầu tư Công ty thường xuyên tổ chức tập huấn cách sử dụng bộ đơn giá công trình, thực hiện giải đáp các thông tư, nghị định mới của Bộ Xây Dựng Các hình […]

Hướng dẫn xuất biên bản nghiệm thu thanh toán trong phần mềm nghiệm thu 360

Hướng dẫn xuất số liệu, biên bản nghiệm thu, bảng thanh toán Chọn chế độ xuất biên bản Xuất và tùy biến biên bản nghiệm thu xây dựng Chèn logo, chân trang, đầu trang vào biên bản nghiệm thu Để điều chỉnh được chân trang bạn vào bất cứ 1 bảng nào của “Ván khuôn, […]

Hướng dẫn điều chỉnh và xuất nhật ký thi công, thanh toán trong nghiệm thu xây dựng 360

Hướng dẫn xuất và điều chỉnh nhật ký thi công, thanh toán Tại bảng: “Thiết lập” chỉ cần nhập ngày tháng vào cột nhật ký ngày bắt đầu và kết thúc Để nhập được thời tiết, máy móc bạn cần vào chi tiết điều chỉnh, sau khi hoàn thành việc nhập nếu ngày nghiệm thu […]

Hướng dẫn lập, xuất tiến độ thi công và nghiệm thu trong phần mềm nghiệm thu xây dựng 360

Hướng dẫn lập, xuất tiến độ thi công và nghiệm thu, kiểm soát số liệu nghiệm thu Điều chỉnh số liệu ngày bắt đầu, kết thúc cho bảng tiến độ phục vụ làm hồ sơ đấu thầu Tại bảng “Thiết lập dữ liệu” nhập ngày bắt đầu, ngày kết thúc (xem video để biết cách […]

Hướng dẫn các thao tác cơ bản trong phần mềm nghiệm thu xây dựng 360

Hướng dẫn thao tác thiết lập cơ bản trong phần mềm nghiệm thu xây dựng 360 => Giao diện chính 1. Các thao tác cơ bản cần nắm tại bảng thiết lập Xem video đầy đủ các thao tác cơ bản: https://youtu.be/82L4OMCUYD4 1.1 Tìm kiếm công tác thi công, mã hiệu và lựa chọn loại công trình […]

Hướng dẫn nhập file excel, thao tác với phần thanh toán giai đoạn trong nghiệm thu xây dựng 360

Đọc mọi dữ liệu, khối lượng thanh toán, quyết toán tự động từ file excel vào phần mềm (từ dự toán, dự thầu hoặc đã thiết lập ngày tháng) 1.1 Trường hợp file được xuất ra từ phần mềm dự toán, dự thầu, thanh toán bất kỳ nào đó Bước 1: Chọn chức năng đọc […]

Giao diện, tính năng chính của phần mềm nghiệm thu xây dựng 360

Giới thiệu tổng quan các hình ảnh giao diện chính của phần mềm nghiệm thu xây dựng 360 Biểu tượng ngoài màn hình máy tính  Bảng thiết lập xử lý chính Bảng điều chỉnh số liệu nghiệm thu thanh toán trong phần mềm Bảng xuất số liệu thanh toán Bảng xuất biên bản nghiệm thu […]

Hướng dẫn chỉnh sửa biểu mẫu biên bản nghiệm thu trong phần mềm nghiệm thu xây dựng 360

Hướng dẫn chỉnh sửa biểu mẫu, xuất và gộp biên bản nghiệm thu trong phần mềm nghiệm thu xây dựng 360 Khi Chủ đầu tư có các mẫu riêng thì các bạn bần thực hiện các bước sau để tạo mẫu 1. Xuất biểu mẫu của hệ thống ra (tất cả các loại biểu mẫu […]