Hướng dẫn xuất biên bản nghiệm thu thanh toán trong phần mềm nghiệm thu 360

Hướng dẫn xuất số liệu, biên bản nghiệm thu, bảng thanh toán

Chọn chế độ xuất biên bản

  1. Xuất và tùy biến biên bản nghiệm thu xây dựng

  • Chèn logo, chân trang, đầu trang vào biên bản nghiệm thu

Để điều chỉnh được chân trang bạn vào bất cứ 1 bảng nào của “Ván khuôn, cốt thép, đào đắp …” chuột phải sẻ nhìn thấy “Xem trước biên bản

Nhập và đánh dấu vào “Footer” (chân trang), “Header” (Đầu trang). Chọn lô gô nếu có, sau đó bạn nhập tiếp thông tin các bảng còn lại để hoàn tất biểu mẫu

  • Sửa mẫu nội dung theo mẫu người dùng

Bình thường mẫu được tạo sẵn mạc định theo TT26/2015 cho người dùng nên chỉ việc xuất biên bản mà không phải làm gì cả. Trong trường hợp người dùng muốn thêm, bớt chỉnh sửa nội dung thì vào các biên bản tương ứng để sửa số liệu, sau khi sửa xong người dùng chọn chức năng thêm mẫu và lưu mẫu

 Vào điều chỉnh chi tiết

Xem và chỉnh sửa nếu cần trước khi xuất biên bản nghiệm thu xây dựng

  • Xem và chỉnh sửa biểu mẫu trên word để hòa thành bước 3 và đọc vào

Chọn vị trí lưu mẫu


Sửa mẫu trên word rồi đọc vào theo bước 4 ở trên

  • Quay lại vị trí xuất số liệu để xuất biên bản (nếu xuất vật liệu thì không cần)

2. Hướng dẫn xuất khối lượng, giá trị nghiệm thu thanh toán

  • Chọn xuất excel

  • Xem và sửa số liệu nếu cần và chọn “Xuất excecl

3. Hướng dẫn xuất các loại biểu mẫu tham khảo còn lại

Người dùng vào phần “Bảng khác” và chuột phải vào tên biên bản bất kỳ muố tải về và lựa chọn thao tác như hình

———————–

Mọi thông tin, thắc mắc, số liệu, biểu mẫu vui lòng gửi về

Email: Nghiemthuxaydung.qlcl@gmail.com để chúng tôi được hỗ trợ bạn

Tải phần mềm:https://nghiemthuxaydung.com/dat-hang_c

=> Chi tiết bài viết hướng dẫn: https://nghiemthuxaydung.com/bai-viet-huong-dan-15_c

=> Chi tiết video hướng dẫn: https://nghiemthuxaydung.com/video-huong-dan-15_c

= > Tải file bản in bảng word: TẢI VỀ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *