Hướng dẫn nhập file excel, thao tác với phần thanh toán giai đoạn trong nghiệm thu xây dựng 360

  1. Đọc mọi dữ liệu, khối lượng thanh toán, quyết toán tự động từ file excel vào phần mềm (từ dự toán, dự thầu hoặc đã thiết lập ngày tháng)

1.1 Trường hợp file được xuất ra từ phần mềm dự toán, dự thầu, thanh toán bất kỳ nào đó

  • Bước 1: Chọn chức năng đọc excel

  • Chọn đến đường dẫn chứa file khối lượng cần lấy, chọn và nhấn “Open

  • Bình thường phần mềm sẻ tự nhận diện nếu file của bạn được xuất ra từ bất kỳ 1 phần mềm dự toán thông dụng nào và bạn không phải chọn thêm gì nữa. Nếu phần mềm dừng lại tại bảng này thì bạn cần nhập các cột tương ứng của excel vào các ô có dấu (*) của phần mềm.

Chú ý: Nếu phần mềm không tự nhận diện mà bạn phải nhập thủ công thì bạn chỉ cần nhập mình bảng công trình (nếu nhu cầu bạn chỉ là để lập biên bản nghiệm thu), bạn phải nhập thêm bảng “Dự thầu” và bảng “Thanh toán 3a” nếu bạn muốn làm thanh quyết toán hoàn công.

1.2 Trường hợp là file đã thiết lập có sẵn ngày tháng hoặc từ phần mềm nghiệm thu xây dựng 360 xuất ra

Sau khi nhấn chọn vào nút “Nhập Excel” thì bạn chọn đến file “Thiết lập” được xuất ra từ phần mềm nghiệm thu xây dựng hoặc từ 1 fiel thủ công nào đó đã có sẵn ngày tháng

Tiến hành nhập tên cột vào các ô có dấu  sao (*) nếu là 1 file thủ công, nhấn chọn vào “Mạc định đọc CT 360” và “Không tự động thêm hạng mục” và nhấn “Đọc công trình 360” là được.

2.1 Thao tác tìm kiếm công tác nghiệm thu cơ bản (khi không có sẵn file khối lượng)

Bạn có thể tìm kiếm công tác nghiệm thu theo mã hiệu nếu bạn có sẵn hoặc bạn có thể nhập tìm kiếm theo tên công tác nghiệm thu của bảng in nếu bạn không có file excel khối lượng (nếu có bạn xem thêm phần dưới hoặc video).

– Hoặc có thể tìm theo mã công tác nếu bạn nhớ mã công tác thực hiện

2.2 Nhập khối lượng nghiệm thu theo từng giai đoạn thanh toán hiện tại

  • Bước 1: Chọn bảng thanh toán ngay khi nhập excel

  • Bước 2: Có 2 cách để thực hiện nhập khối lượng nghiệm thu kỳ này

Cách 1: Tại “Bảng đo bóc” có thể nhập trực tiếp vào cột khối lượng, cũng có thể chuột phải tại mã hiệu cần tính toán lại chọn chèn dòng và nhập lại diễn giải khối lượng thực tế

Chọn vị trí chèn dòng

Bạn có thể sửa trực tiếp số liệu hiện tại hoặc chuột phải chọn “Thiết lập lại khối lượng kỳ này” để xóa trắng số liệu cột “Thực hiện kỳ này” để nhập lại

2.3 Chuyển giai đoạn thi công thanh toán từ đợt 1 sang đợt 2 và các đợt tiếp theo

Ở giai đoạn hiện tại bạn nhấn vào chuyển giai đoạn và làm lại các thao tác như lần trước sẻ có khối lượng và giá trị thanh toán tương ứng.

  • Căn cứ vào hợp đồng nhập các số liệu tương ứng vào
  •  Số liệu quyết toán được thể hiện trong bảng dưới

2.5 Điều chỉnh phát sinh

Tại bảng “Thiết lập dữ liệu” đặt chuột tại mã công tác cần chuyển chọn chuột phải và chọn “Chuyển sang phát sinh

———————–

Mọi thông tin, thắc mắc, số liệu, biểu mẫu vui lòng gửi về email

Nghiemthuxaydung.qlcl@gmail.com để chúng tôi được hỗ trợ bạn

Điện thoại/Zalo: 0787 64 65 68

Bản quyền: https://nghiemthuxaydung.com/dat-hang_c

=> Chi tiết bài viết hướng dẫn: https://nghiemthuxaydung.com/huong-dan-su-dung_c

=> Chi tiết video hướng dẫn: https://nghiemthuxaydung.com/video-huong-dan-21_c

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *