Hướng dẫn lập, xuất tiến độ thi công và nghiệm thu trong phần mềm nghiệm thu xây dựng 360

Hướng dẫn lập, xuất tiến độ thi công và nghiệm thu, kiểm soát số liệu nghiệm thu

  • Điều chỉnh số liệu ngày bắt đầu, kết thúc cho bảng tiến độ phục vụ làm hồ sơ đấu thầu

Tại bảng “Thiết lập dữ liệu” nhập ngày bắt đầu, ngày kết thúc (xem video để biết cách nhập tắt nhanh nhất).

  • Xuất bảng tiến độ

Tại bảng tiến độ thi công, chọn “Xem tiến độ

Tại bảng xem nhấn chọn chức năng xuất tiến độ
Bảng tiến độ xuất thực tế, bạn sử dụng vào mục đích gì thì chọn đúng mục đích, việc nhập ngày, tháng thì nhập tại bảng “Thiết lập dữ liệu” áp dụng được với cả trường hợp làm báo cáo tuần, báo cáo tháng, quý hay tiến độ dự thầu. Tại bảng này cho phép người dùng kiểm soát khối lượng đã nghiệm thu thanh toán và trình tự nghiệm thu của từng loại công tác có liên tục và khớp nhau không.

———————–

Mọi thông tin, thắc mắc, số liệu, biểu mẫu vui lòng gửi về email

Nghiemthuxaydung.qlcl@gmail.com để chúng tôi được hỗ trợ bạn

=> Chi tiết bài viết hướng dẫn: https://nghiemthuxaydung.com/bai-viet-huong-dan-15_c

=> Chi tiết video hướng dẫn: https://nghiemthuxaydung.com/video-huong-dan-15_c

= > Tải file bản in bảng word: TẢI VỀ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *