Giao diện, tính năng chính của phần mềm nghiệm thu xây dựng 360

Giới thiệu tổng quan các hình ảnh giao diện chính của phần mềm nghiệm thu xây dựng 360

 • Biểu tượng ngoài màn hình máy tính

 •  Bảng thiết lập xử lý chính

 • Bảng điều chỉnh số liệu nghiệm thu thanh toán trong phần mềm

 • Bảng xuất số liệu thanh toán

 • Bảng xuất biên bản nghiệm thu

 • Bảng nhập số liệu từ file excel

 • Biên bản sau khi xuất hoàn chỉnh

 • Tiến độ thi công sau khi xuất

Danh mục các công tác thực hiện

 1. Tìm kiếm công tác thi công, mã hiệu và lựa chọn loại công trình nghiệm thu
 2. Nhập lý trình, cao độ, lần thi công
 3. Nhập khối lượng thanh toán và chia, gộp khối lượng nghiệm thu
 4. Nhập ngày bắt đầu và ngày kết thúc, điều chỉnh tòa bộ ngày giờ theo ý muốn
 5. Nhập ngày giờ nghiệm thu, phiếu yêu cầu, lấy mẫu
 6. Sao chép công tác sau vận dụng sửa đổi
 7. Sắp xếp lại công tác nghiệm thu theo ý người dùng trước khi tách, gộp công tác
 8. Cập nhật lại đầu việc nghiệm thu sau khi điều chỉnh số liệu tại bảng nghiệm thu khối lượng
 9. Chuyển đổi số liệu qua lại giữa phát sinh và hợp đồng chính
 10. Xử lý thêm, bớt số liệu tiêu chuẩn nghiệm thu
 11. Nhập chi tiết nhật ký, thêm bớt số liệu chi tiết hao phí
 12. Chỉnh sửa, thêm bớt chi tiết list nội dung nghiệm thu trong “Chi tiết nghiệm thu”
 13. Nhập số liệu chi tiết kích thước hình học “Ván khuôn”
 14. Nhập số liệu chi tiết kích thước hình học “Cốt thép”
 15. Nhập số liệu chi tiết kích thước hình học “Đào đắp”dân dụngvà giao thông
 16. Nhập số liệu chi tiết kích thước hình học cấu kiện
 17. Các bảng liên quan công tác bê tông, kiểm tra và theo dõi công tác bê tông
 18. Nhập số liệu tần xuất và vật liệu hiện trường công tác thi công, nghiệm thu
 19. Thiết lập số liệu, khối lượng nghiệm thu thanh toán
  • Nhập số liệu bảng nghiệm thu khối lượng trực tiếp theo giai đoạn
  • Tính toán lại số liệu bảng đo bóc khối lượng thực tế nếu cần thiết
  • Nhập số liệu thanh toán thực tế, tạm ứng, thanh toán tạm ứng
  • Số liệu tổng hợp thanh toán nhiều giai đoạn và giá trị quyết toán cuối cùng còn lại
  • Thêm hạng mục chung, dự phòng, điều chỉnh giá vào hồ sơ thanh toán
  • Tổng hợp khối lượng vật liệu, nhân công, máy thi công theo giai đoạn, công trình
  • Tổng hợp giá trị bù giá theo giai đoạn
 20. Xem, xuất số liệu vật liệu nghiệm thu theo tần suất, vật liệu đầu vào
 21. Xuất các bảng liên quan để tham khảo
 22. Xuất bảng tiến độ theo ngày, theo tuần
 23. Nhập đầu vào cho thông tin công trình, thông tin dự án
 24. Hướng dẫn nhập file excel vào phần mềm
  • Hướng dẫn đọc file thông dụng xuất ra từ phần mềm dự toán, dự thầu khác
  • Hướng dẫn đọc file excel từ list nghiệm thu của người dùng tự lập đã có ngày giờ
 25. Hướng dẫn xuất số liệu nghiệm thu sang word
  • Xuất số liệu nghiệm thu, biên bản nghiệm thu A-B, vật liệu thí nghiệm chi tiết
  • List được xuất theo chế độ xuất của biên bản liên quan
 26. Hướng dẫn chỉnh sửa biểu mẫu, nhật ký theo mẫu Chủ Đầu Tư
  • Hướng dẫn chỉnh sửa các biểu mẫu nghiệm thu A-B và biên bản vật liệu
  • Hướng dẫn chỉnh sửa nhật ký thi công khi có hoặc không chèn vật liệu, máy thi công
  • Hạng mục, giai đoạn nghiệm thu có và không có chi tiết
  • Xuất biên bản nghiệm thu khối lượng chi tiết
 27. Hướng dẫn chèn logo vào biên bản nghiệm thu
  • Nhập tự động trong phần mềm và có thể thay đổi logo
  • Tạo bên ngoài theo mẫu cố định với mẫu phức tạp
 28. Hướng dẫn xuất số liệu thanh toán, quyết toán sang excel
  • Kiểm tra số liệu, giá trị bảo hành, tạm ứng, thanh toán trước khi xuất
  • Hướng dẫn ghép thêm hạng mục chung từ file vào giá trị dự thầu, thanh toán
  • Lấy số liệu tổng hợp vật liệu, nhân công, máy theo giai đoạn để làm báo cáo và hóa đơn thuế …

_________________

Mọi thông tin, thắc mắc, số liệu, biểu mẫu vui lòng gửi về email

Nghiemthuxaydung.qlcl@gmail.com để chúng tôi được hỗ trợ bạn

Điện thoại/Zalo: 0787 64 65 68

Bản quyền: https://nghiemthuxaydung.com/dat-hang_c

=> Chi tiết bài viết hướng dẫn: https://nghiemthuxaydung.com/huong-dan-su-dung_c

=> Chi tiết video hướng dẫn: https://nghiemthuxaydung.com/video-huong-dan-21_c

= > Tải file bản in bảng word: TẢI VỀ

Mọi nội dung cần hướng dẫn, hỗ trợ vui lòng liên hệ

– Bộ phận hỗ trợ khách hàng (Zalo) 0787 64 65 68

– Email: Nghiemthuxaydung.qlcl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *