Category Archives: Tin hoạt động

Tổ chức tập huấn tại các trường đại học trong cả nước

Phần mềm Dự tóan F1 tổ chức hội thảo cho sinh viên đại học Công Nghệ Đồng Nai 2018 Hội thảo phần mềm Dự toán f1 tại đại học Công Nghệ Đồng Nai Theo thông báo số 10/KH-KCN và được  sự phê duyệt của Hiệu trưởng nhà trường, Khoa Công nghệ đã triển khai tổ chức hội thảo với […]

Tập huấn phần mềm tại các địa phương

Tập huấn dự toán cho các địa phương cách lập dự toán, thẩm tra dự toán và kiểm soát chi phí đầu tư Công ty thường xuyên tổ chức tập huấn cách sử dụng bộ đơn giá công trình, thực hiện giải đáp các thông tư, nghị định mới của Bộ Xây Dựng Các hình […]