Category Archives: Hướng dẫn

Tổng hợp các video hướng dẫn phần mềm nghiệm thu xây dựng 360

TỔNG HỢP TẤT CẢ CÁC VI DEO HƯỚNG DẪN PHẦN MỀM NGHIỆM THU XÂY DỰNG 360   Đăng ký trang để theo dõi các video mới: https://www.youtube.com/phanmemnghiemthuxaydung – Trọn bộ hồ sơ quản lý chất lượng, Mẫu 1 bộ hồ sơ xuất đầy đủ cả biên bản nghiệm thu, nhật ký, fiel thanh toán 1 giai […]

Hướng dẫn xuất biên bản nghiệm thu thanh toán trong phần mềm nghiệm thu 360

Hướng dẫn xuất số liệu, biên bản nghiệm thu, bảng thanh toán Chọn chế độ xuất biên bản Xuất và tùy biến biên bản nghiệm thu xây dựng Chèn logo, chân trang, đầu trang vào biên bản nghiệm thu Để điều chỉnh được chân trang bạn vào bất cứ 1 bảng nào của “Ván khuôn, […]

Hướng dẫn điều chỉnh và xuất nhật ký thi công, thanh toán trong nghiệm thu xây dựng 360

Hướng dẫn xuất và điều chỉnh nhật ký thi công, thanh toán Tại bảng: “Thiết lập” chỉ cần nhập ngày tháng vào cột nhật ký ngày bắt đầu và kết thúc Để nhập được thời tiết, máy móc bạn cần vào chi tiết điều chỉnh, sau khi hoàn thành việc nhập nếu ngày nghiệm thu […]

Hướng dẫn lập, xuất tiến độ thi công và nghiệm thu trong phần mềm nghiệm thu xây dựng 360

Hướng dẫn lập, xuất tiến độ thi công và nghiệm thu, kiểm soát số liệu nghiệm thu Điều chỉnh số liệu ngày bắt đầu, kết thúc cho bảng tiến độ phục vụ làm hồ sơ đấu thầu Tại bảng “Thiết lập dữ liệu” nhập ngày bắt đầu, ngày kết thúc (xem video để biết cách […]

Hướng dẫn các thao tác cơ bản trong phần mềm nghiệm thu xây dựng 360

Hướng dẫn thao tác thiết lập cơ bản trong phần mềm nghiệm thu xây dựng 360 => Giao diện chính 1. Các thao tác cơ bản cần nắm tại bảng thiết lập Xem video đầy đủ các thao tác cơ bản: https://youtu.be/82L4OMCUYD4 1.1 Tìm kiếm công tác thi công, mã hiệu và lựa chọn loại công trình […]

Hướng dẫn nhập file excel, thao tác với phần thanh toán giai đoạn trong nghiệm thu xây dựng 360

Đọc mọi dữ liệu, khối lượng thanh toán, quyết toán tự động từ file excel vào phần mềm (từ dự toán, dự thầu hoặc đã thiết lập ngày tháng) 1.1 Trường hợp file được xuất ra từ phần mềm dự toán, dự thầu, thanh toán bất kỳ nào đó Bước 1: Chọn chức năng đọc […]

Giao diện, tính năng chính của phần mềm nghiệm thu xây dựng 360

Giới thiệu tổng quan các hình ảnh giao diện chính của phần mềm nghiệm thu xây dựng 360 Biểu tượng ngoài màn hình máy tính  Bảng thiết lập xử lý chính Bảng điều chỉnh số liệu nghiệm thu thanh toán trong phần mềm Bảng xuất số liệu thanh toán Bảng xuất biên bản nghiệm thu […]

Hướng dẫn chỉnh sửa biểu mẫu biên bản nghiệm thu trong phần mềm nghiệm thu xây dựng 360

Hướng dẫn chỉnh sửa biểu mẫu, xuất và gộp biên bản nghiệm thu trong phần mềm nghiệm thu xây dựng 360 Khi Chủ đầu tư có các mẫu riêng thì các bạn bần thực hiện các bước sau để tạo mẫu 1. Xuất biểu mẫu của hệ thống ra (tất cả các loại biểu mẫu […]