Hướng dẫn các thao tác cơ bản trong phần mềm nghiệm thu xây dựng 360

Hướng dẫn thao tác thiết lập cơ bản trong phần mềm nghiệm thu xây dựng 360

=> Giao diện chính

Giao-dien-chinh-ntxd360

1. Các thao tác cơ bản cần nắm tại bảng thiết lập

  1. Xem video đầy đủ các thao tác cơ bản: https://youtu.be/82L4OMCUYD4
  2. 1.1 Tìm kiếm công tác thi công, mã hiệu và lựa chọn loại công trình nghiệm thu

Phần mềm ngoài việc cho người dùng đọc file excel vào để lập biên bản nghiệm thu còn cho phép người dùng nhập thủ công như 1 phần mềm dự toán, đấu thầu bất kỳ khác. Quá trình tìm kiếm cho phép người dùng tìm kiếm với các thao tác đơn giản nhất.

– Phần hiện đầy đủ khi tìm kiếm công tác thí nghiệm vật liệu

  1. 1.2 Chi tiết công tác gộp, lần thi công

Phần mềm khi đọc file từ excel vào hoặc nhập thủ công thì cột “STT”luôn là con số chẵn theo thứ tự, khối lượng này có thể được nghiệm thu 1 lần hoặc nhiều lần hoặc tách 1 phần ra để nghiệm thu gộp vào công tác khác. Khi này người dùng có thể chuột phải tại công tác đó rồi chia theo ý mình, phần lý trình người dùng cứ nhập vào đó phần mềm sẽ tự xử lý nội dung, lần thi công thì phần mềm tự chia và tự đánh số nhưng bạn cũng có thể sửa hoặc xóa nó mà không bị lỗi phần mềm.

Số liệu sau khi gộp được thể hiện như hình dưới

Nếu người dùng gộp 1 công tác vào nhiều công tác thì phần mềm sẻ báo chi tiết lần gộp và chi tiết khối lượng nghiệm thu để người dùng quyết định việc có tiếp tục gộp hay không

Trong trường hợp trên người dùng gộp công tác thép vào công tác ván khuôn. Do 2 công tác thép độc lập được gộp vào 1 công tác ván khuôn nên số thứ tự sau dấu chấm (.) là số 3 (do đã gộp trước đó 2 lần) còn khối lượng báo âm do đã nghiệm thu hết khối lượng ở lần gộp thứ nhất.

2. Thiết lập số liệu nghiệm thu sau khi có số liệu

2.1 Cách nhập ngày, giờ nghiệm thu nhanh nhất

Bạn chỉ cần nhập ngày đầy đủ vào cột “Bắt đầu” sau đó nhập số ngày thi công hoặc nhập ngày kết thúc thực tế vào MÌNH CỘT “Kết thúc” của nhật ký đầy đủ là được. Tất cả các ngày liên quan của cột còn lại sẻ tự thực hiện theo đúng trình tự thi công và nghiệm thu tối thiểu, cột nào KHÔNG CÓ “sẽ không xuất hiện và không in biên bản”.

Để điều chỉnh lại toàn bộ ngày tháng theo ý người dùng như cùng tăng, cùng giảm, về cùng 1 ngày của toàn bộ dự án hoặc chỉ một số công tác bạn chuột phải tại 1 công tác nào đó và chọn chức năng “Tùy chỉnh ngày giờ người dùng” để đến bảng chọn là được.

2.2 Chia khối lượng nghiệm thu chi tiết cho từng lần nghiệm thu theo khối lượng hoặc lần thi công

Xem video chi tiết tách công tác nghiệm thu: https://youtu.be/xsCtXtKTmnw

Ví dụ bạn có 1 công tác thi công THÉP hố ga và phải chia thành 3 giai đoạn gồm “Đáy + thân + nắp”, và khối lượng nghiệm thu sẽ là 5=2+2+1 thì phần mềm sẻ chia cho bạn đúng như trình tự và khối lượng thi công.

Và bây giờ bạn sẻ có 2 lần hoặc 3 lần tùy mục đích nghiệm thu theo đúng yêu cầu và đúng về biện pháp cũng như khối lượng, đảm bảo kiểm soát được ngày giờ thi công, nghiệm thu, thí nghiệm …

2.3 Gộp/tách đầu việc nghiệm thu của nhiều công tác khác nhau trong cùng hạng mục

Sau khi tách hoặc không tách bạn đều có thể gộp theo hướng dẫn bằng cách đánh dấu vào công tác cần gộp và chuột phải để chọn lệnh.

Chi tiết sau gộp của bạn

Để xóa công tác gộp nếu công tác của bạn không gộp chéo với công tác khác thì bạn xóa trực tiếp tại công tác có dấu * ở trên. Nếu gộp nhiều công tác mà bạn muốn xóa 1 hoặc nhiều công tác con trong công gộp thì bạn chuột phải tách mã hiệu công tác đó phía dưới phần hiển thị công tác gộp con.

2.4 Sắp xếp lại công tác nghiệm thu theo ý người dùng trước khi tách, gộp công tác

Nếu bạn muốn di chuyển dòng có công tác số 6 về vị trí công tác số 2 thì tại cột “TT” bạn sửa lại đúng con số của công tác nào bạn mốn nó đứng sát lại và nhấn Enter là được.

Ví dụDi chuyển công tác số 6 mã hiệu AE.11114 về gần công tác số 2 là AG.11113 thì chỉ việc sửa lại số 6 của công tác AE.11114 thành số 2 nhấn Enter là được.

2.5 Cách chuyển khối lượng từ nghiệm thu theo hợp đồng (3a-BTC) thành khối lượng phát sinh (04-BTC)

Xem thêm video: https://youtu.be/FwGkY9RsBN0

Để chuyển qua, chuyển lại giữa khối lượng hợp đồng chính hay khối lượng phát sinh chỉ cần chuột phải tại công tác cần chuyển và chọn lệnh chuyển đổi phần mềm sẻ tự chuyển qua lại.

2.6 Điều chỉnh thêm bớt tiêu chuẩn nghiệm thu của công tác thực hiện

Tại  cửa sổ phụ phía dưới trong bảng “Tiêu chuẩn” chỉ cần chuột phải và chọn thêm, xóa, lưu tiêu chuẩn là được.

3. Điều chỉnh, sửa đổi, thêm bớt số liệu cho các bảng cao độ, kích thước hình học, ván khuôn, cốt thép, công tác hoàn thiện của công trình dân dụng

3.1 Điều chỉnh, sửa đổi thêm bớt số liệu bảng cao độ, kích thước hình học

Xem chi tiết video hướng dẫn thêm chi tiết nghiệm thu cao độ: https://youtu.be/iQXnfU84lCo

3.2 Điều chỉnh, sửa đổi thêm bớt số liệu bảng ván khuôn

Xem chi tiết video hướng dẫn thêm chi tiết nghiệm thu ván khuôn: https://youtu.be/YSFSsItPFwc

  • Điều chỉnh, sửa đổi thêm bớt số liệu bảng cốt thép

3.3 Thêm số liệu cốt thép theo bản vẽ thi công

Xem chi tiết video hướng dẫn thêm chi tiết nghiệm thu cốt thép: https://youtu.be/h6lMmLjbqhM

3.4 Thêm nội dung nghiệm thu cốt thép

3.5 Điều chỉnh, sửa đổi thêm bớt số liệu bảng công tác hoàn thiện

Xem chi tiết videohttps://youtu.be/fObQ3dFs3_g

4. Số liệu chi tiết nghiệm thu vật liệu

  • Số liệu chi tiết nghiệm thu vật liệu được thể hiện tại bảng “Nghiệm thu vật liệu”. Bảng này người dùng chỉ xem, muốn sửa tầng xuất thì xem và sửa bên bảng thiết lập, phần hiện trường và đầu vào
  • Số liệu phần hiện trường cho phép bạn nghiệm thu chi tiết cho từng công việc cụ thể chứ không làm 1 cục như các phần mềm dạng thủ công khác, trong trường hợp bạn nghiệm thu hoặc xuất nhiều biên bản theo tầng xuất của công tác đúng mã hiệu thực hiện phần mềm sẻ phân tích chi tiết và đầy đủ cho bạn.

——————————

Mọi thông tin, thắc mắc, số liệu, biểu mẫu vui lòng gửi về email Nghiemthuxaydung.qlcl@gmail.com để chúng tôi được hỗ trợ bạn

Mọi thông tin, thắc mắc, số liệu, biểu mẫu vui lòng gửi về email

Nghiemthuxaydung.qlcl@gmail.com để chúng tôi được hỗ trợ bạn

Bản quyền: https://nghiemthuxaydung.com/dat-hang_c

=> Chi tiết bài viết hướng dẫn: https://nghiemthuxaydung.com/huong-dan-su-dung_c

=> Chi tiết video hướng dẫn: https://nghiemthuxaydung.com/video-huong-dan-21_c

= > Tải file bản in bảng word: TẢI VỀ

Mọi nội dung cần hướng dẫn, hỗ trợ vui lòng liên hệ

– Bộ phận hỗ trợ khách hàng (Zalo) 0787 64 65 68

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *