Phần mềm nghiệm thu xây dựng 360

Phần mềm nghiệm thu xây dựng 360 sử dụng làm hồ sơ QLCL, quyết toán nhanh, xuất biên bản word, nhật ký, tiến độ, thanh toán theo NĐ99/2021/NĐ-CP.

Người dùng chỉ cần lấy khối lượng từ mọi loại file excel thủ công hoặc từ phần mềm dự toán, dự thầu, thanh toán khác xuất ra để tự thực hiện việc nghiệm thu,  xuất list, biên bản thí nghiệm, biên bản xây dựng và cho phép tùy biến biểu mẫu theo Chủ Đầu Tư khác nhau, xuất tất cả các hồ sơ liên quan cho 1 bộ hồ sơ thanh toán một cách tự động.

ĐẶT MUA PHẦN MỀM

Video hướng dẫn

Hướng dẫn sử dụng